November 9 @ 09:50
09:50 — 10:30 (40′)

Day 2 | 9 Nov 2022| Plenum

BUY TICKETS