November 8 @ 15:35
15:35 — 16:00 (25′)

Day 1 | 8 Nov 2022 | Plenum